Budynki inwentarskie, gospodarcze i stodoły

Działania związane z budową, modernizacją oraz wyposażeniem budynków inwentarskich, gospodarczych oraz stodół.

IMG_5327

Chęć rozpoczęcia bądź zwiększenia produkcji zwierzęcej wiąże się z zapotrzebowaniem na dodatkową przestrzeń, w której miałyby być hodowane zwierzęta, przechowywane siano, narzędzia i pojazdy rolnicze. W takim przypadku należy rozważyć budowę nowego bądź przebudowę starego budynku.

Obszar naszych działań obejmuje m.in.

  • indywidualne dopasowanie projektu budynku inwentarskiego, gospodarczego czy stodoły
  • unowocześnienie bądź przebudowa istniejących budynków z możliwością zmiany ich przeznaczenia
  • budowa każdego rodzaju budynku od fundamentów aż po dach, z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów
  • naprawa pokryć dachowych, wymiana poszycia, zabezpieczenia antykorozyjne, odnowa elewacji itd.
  • kompleksowy dobór wyposażenia do budynków inwentarskich m.in. takiego, które wymaga mininalnych nakładów pracy przy obsłudze zwierząt
  • przygotowanie dokumentacji budowlanej

Comments are closed.