RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

W ramach programu możemy uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ra­tach po 48 i 12 tys. zł. Aby uzyskać pomoc należy spełniać dwa podstawowe warunki: posiadać gospodarstwo o wielko­ści ekonomicznej poniżej 10 tys. euro oraz być ubezpieczo­nym w KRUS przez okres 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji założeń biznes planu, między innymi do wzrostu wielkości eko­nomicznej gospodarstwa o 20% i powyżej 10 tys. euro, a ponad to przez 5 lat musi prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów. 

PROCES REALIZACJI USŁUGI:


KROK 1

Złożenie wniosku:

– Analiza możliwości skorzystania z programu
– Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa o 20% GVA )
– Opracowanie wniosku wraz z biznes planem i pozostałymi załącznikami,
– Poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia.

Czekamy 6 miesięcy

DECYZJA


KROK 2

Mamy 9 miesięcy na:

– Przygotowanie wniosku o płatność I RATA 48.000 zł
– Poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia (Wniosek o płatność I RATY)

 

Czekamy 3 miesiące na wypłatę I RATY
Na spełnienie założeń z biznes planu mamy 3 lata po tym okresie:


KROK 3

– Przygotowanie wniosku o płatność II RATA 12.000 zł
– Poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia (Wniosek o płatność II RATY)

Koniec realizacji zobowiązania po upływie 5 lat od dnia otrzymania I RATY płatności.

 

Usługa obejmuje:

– Opracowanie corocznej informacji  z realizacji biznes planu składanej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR
– Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku
– Przygotowanie rolnika do kontroli
– Wprowadzenie ewentualnych zmian z założeń biznes planu
– Szkolenie z rachunkowości rolnej
– Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą

Comments are closed.