PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

W ramach programu możemy uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach po 80 i 20 tys. zł. Aby uzyskać pomoc należy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy posiadać minimum 1 hektar użytków rolnych oraz do dnia złożenia wniosku nie kierować gospodarstwem. Koniecznym warunkiem jest wej­ście w posiadanie gospodarstwa o wielkości nie mniejszej niż średnia wojewódzka lub 10,48 ha (jeżeli średnia wojewódz­ka jest większa niż 10,48 ha). Młody rolnik zobowiązany jest przede wszystkim do realizacji założeń biznes planu, a w tym do uzyskania wzrostu wielkości ekonomicznej go­spodarstwa o 10% oraz do prowadzenia rachunkowości rolnej przez 5 lat od dnia otrzymania pierwszej raty płatności.

Uzyskanie premii w ramach programu jest związane z przy­pilnowaniem zobowiązań zawartych w biznes planie i pro­wadzeniem rachunkowości rolnej przez okres 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności. Dlatego nasza usługa to nie tylko przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, ale komplek­sowe doradztwo obejmujące 5-letni okres programu jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej. Takie rozwiązanie spowodu­je, że oszczędzisz mnóstwo cennego czasu, który będziesz mógł/a wykorzystać na realizację innych zadań.

 

PROCES REALIZACJI USŁUGI:


Krok 1 

Złożenie wniosku:

– Analiza możliwości skorzystania z programu
– Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa o 10% GVA )
– Opracowanie wniosku wraz z biznes planem i pozostałymi załącznikami,
– Poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia.

Czekamy 6 miesięcy

DECYZJA


Krok 2

Mamy 9 miesięcy na: 

– Przygotowanie wniosku o płatność I RATA 80.000 zł
– Poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia (Wniosek o płatność I RATY)

Czekamy 3 miesiące na wypłatę I RATY

Na spełnienie założeń z biznes planu mamy 3 lata po tym okresie:


Krok 3

– Przygotowanie wniosku o płatność II RATA 20.000 zł
– Poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia (Wniosek o płatność II RATY)

 

Koniec realizacji zobowiązania po upływie 5 lat od dnia otrzymania I RATY płatności.

Usługa obejmuje:

– Opracowanie corocznej informacji  z realizacji biznes planu składanej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR
– Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku
– Przygotowanie rolnika do kontroli
– Wprowadzenie ewentualnych zmian z założeń biznes planu
– Szkolenie z rachunkowości rolnej
– Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą

Comments are closed.