News
Category

News

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w…

Czytaj więcej

News

Kwoty dofinansowania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900…

Czytaj więcej

News

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” już w marcu!

W marcu uruchomione zostaje „Wsparcie inwestycji w gospodarstwa rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2016) w obszarach: racjonalizacji technologii produkcji,…

Czytaj więcej

News

Harmonogram PROW 2014-2020 na rok 2016

Poniżej prezentujemy harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajców pomocy z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w 2016 roku: marzec: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na…

Czytaj więcej