28 września 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. dotyczące możliwości udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:

– niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (pomoc będzie polegała na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.)

– zobowiązań cywilnoprawnych (pomoc będzie polegała na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich)

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nowa-pomoc-dla-producentow-mleka-swin-owocow-i-warzyw.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *