12 września ruszył nowy rodzaj wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020 z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Wnioski można składać do 11 października 2016 roku.

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi
– jest wpisany do ewidencji producentów;
– jest pełnoletni;
– uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
– przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
– nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
– po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-rolnikow-ktorzy-zdecyduja-sie-przekazac-swoje-gospodarstwa.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *