Poniżej prezentujemy harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajców pomocy z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w 2016 roku:

  • marzec:

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

  • czerwiec:

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

  • lipiec:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”

  • sierpień:

„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

  • październik:

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”

  • listopad:

„Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

„Wsparcie korzystania z usług doradczych”

„Wsparcie dla szkolenia doradców”

„Współpraca”

  • grudzień:

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *